Succesvolle NHG-hypotheek voor zzp’ers krijgt vervolg

Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarin zzp’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten, is zeer succesvol gebleken. 

Het WEW wil nu ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks nog meer ondernemers al binnen 1 jaar een verantwoorde hypotheek afsluiten.
 
Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zet zich in voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals zelfstandigen, starters of senioren. Het afgelopen jaar heeft het WEW het daarom voor zzp'ers mogelijk gemaakt om al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de 3 jaar die hiervoor gebruikelijk was. Met deze NHG-hypotheek kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot €265.000 (vanaf 1 januari 2018). Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, is de NHG kostengrens maximaal €280.900.
 
Snel, laagdrempelig en verantwoord
Om zzp’ers al zo snel een veilige hypotheek te kunnen verstrekken is de inkomensverklaring geïntroduceerd. Onafhankelijke experts stellen het ondernemersinkomen vast aan de hand van de jaarcijfers, IB aangiftes, jaaropgaves en andere financiële stukken. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Hierna kan vervolgens eenvoudig het reguliere hypotheektraject worden gevolgd. Zo wordt het proces voor zzp’er, hypotheekadviseur en geldverstrekker vergemakkelijkt. Bovendien biedt de hypotheek met NHG voor zzp’er én geldverstrekker minder financiële risico’s.
 
Breed draagvlak
Uit onderzoek onder 1000 zzp’ers die in 2017 hun ondernemersinkomen hebben laten vaststellen blijkt dat zij zeer tevreden zijn over deze werkwijze. Ook de hypotheekverstrekkers ervaren de voordelen. Siebe Hiemstra, Manager Hypotheken bij Aegon: "De beoordeling door een externe deskundige partij, die op geen enkele wijze betrokken is bij de hypotheekaanvraag, borgt de onafhankelijke vaststelling van het ondernemersinkomen. We vinden het fantastisch dat we zo een verantwoorde hypotheek kunnen aanbieden aan startende zzp’ers."
 
Uitbreiden naar meer ondernemerstypen
Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW: "Wij vinden dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm. Wij willen daarom mét en voor de markt ook acceptatiekaders ontwikkelen voor andere ondernemingsvormen, zodat meer ondernemers toegang krijgen tot een verantwoorde hypotheek. Wij hopen deze in 2018 te introduceren."

Gerelateerde artikelen