Subsidieregeling SDE+ najaar 2016 open

Vanaf dinsdag 27 september is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2016 open. Bedrijven en (non-profit) instellingen ontvangen met de SDE+ subsidie voor de duurzame energie die zij (gaan) opwekken.

De SDE+ najaarsronde 2016 loopt van 27 september om 9.00 uur tot 27 oktober om 17.00 uur. De najaarsronde heeft 4 fases met elk een maximum fasebedrag. Het totaalbudget voor de SDE+ 2016 najaarsronde is € 5 miljard. De SDE+ subsidie kan aangevraagd worden in de categorieën:

• biomassa

• geothermie

• water

• wind (land, meer en dijk)

• zon

De SDE+ categorie Windenergie op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

16% hernieuwbare energie in 2023

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren. Meer informatie op de SDE+ website.

Gerelateerde artikelen