Subsidiepotjes voor bedrijven met praktijkleerplaatsen weer vol

Voor de subsidie geldt een urentoets en begeleiding moet blijken uit de administratie.

Werkgevers die medewerkers begeleiden met zowel leren als werken, kunnen weer subsidie aanvragen voor praktijkleerplaatsen in hun bedrijf. De regeling beslaat de periode van 3 juni tot en met 17 september van dit jaar.

De subsidie is bedoeld het begeleiden van leerlingen op MBO-niveau, maar ook voor de inzet van HBO’ers in de techniek en gezondheidszorg én een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.
De subsidie bedraagt maximaal 2.700 euro per jaar per deelnemer, die achteraf is aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer er veel aanmeldingen zijn, kan de subsidie per deelnemer lager zijn.

Aansprak op het potje maken bedrijven een erkend leerbedrijf zijn. Aan de subsidie een urentoets verbonden. De werkgever moet ook beschikken over een aanwezigheidsregistratie.Ook moet vanuit de administratie de begeleiding van de deelnemer blijken. Zijn er weken waarin er geen begeleiding is, of waarin de deelnemer bijvoorbeeld afwezig is door ziekte of vakantie, dan wordt de subsidie naar verhouding verlaagd.

Gerelateerde artikelen