Subsidie demonstratieprojecten CO2-reductie in transportsector

De Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. DKTI-Transport richt zich op transportoplossingen met geen of lage CO2 uitstoot. Er is ruim 16 miljoen euro beschikbaar voor de eerste ronde van de regeling.

Met deze subsidie daagt het Rijk ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2 uitstoot van de transportsector te verminderen. De DKTI-Transport sluit daarmee aan op de Duurzame Brandstofvisie met een jaarlijkse focus op verschillende technologie- en innovatieopgaven.

Innovatieve technieken

De DKTI-Transport richt zich op innovatieve technieken en oplossingen – die te ontwikkelen en te demonstreren zijn in een praktijksituatie. De innovatie is nog niet op de markt, maar heeft wel een sterke business case en is levensvatbaar. De focus van de DKTI-Transport ligt in de eerste ronde op het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen en personen, gecombineerd met de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen. DKTI-Transport ondersteunt ook innovatieclusters, en de regeling kan voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma.

Aanvragen

Vanaf 18 oktober kunnen ondernemers en kennisinstellingen hun projectvoorstellen indienen.

 

(RVO.nl)

Gerelateerde artikelen