Stoppen met financieel bevoordelen van boeren

Voorwaarden voor financiële regelingen mooier dan bij andere bedrijven.

Er is geen goede reden te bedenken waarom financieringsregelingen vanuit de overheid voor boerenbedrijven gunstiger moeten zijn dan voor andere ondernemingen. Dat concludeert een werkgroep van ambtenaren van verschillende ministeries die onderzoek heeft gedaan naar mogelijke knelpunten op het gebied van bedrijfsfinanciering.

De werkgroep stelt vast dat veel regelingen voor boeren “in grote lijnen vergelijkbaar” zijn met regelingen die ook bestaan voor het bredere bedrijfsleven. Maar de voorwaarden zijn voor agrarische ondernemers “substantieel gunstiger” en dat is eigenlijk niet uit te leggen, aldus de onderzoekers.

Een van de voorstellen uit dit zogeheten interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) is om deze verschillen recht te trekken. Dat kan door algemene regelingen open te stellen voor boeren en specifieke regelingen voor de agrarische sector te schrappen, of door de voorwaarden voor al deze regelingen gelijk te maken. (ANP)

Rabobank zet in op duurzame leningen aan boeren en tuinders

Gerelateerde artikelen