SRA: Winst en omzet horeca en retail nemen toe in 2016

Retailers en horecaondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de komende maanden over het algemeen met vertrouwen tegemoet. Ze gaan voor 2016 uit van een toename van de omzet en de winst en in de Horeca vertaalt dit zich al in een grotere investeringsbereidheid. Dit komt naar voren uit de meest recente branchescans van SRA.

Nu het in ons land economisch gezien beter gaat en de koopkracht stijgt, geven consumenten meer uit. Dit is koren op de molen van retailers en horecaondernemers, twee voor Nederland belangrijke branches die steeds meer met elkaar verweven raken. SRA heeft voor zowel de Horeca als de Retail nieuwe branchescans beschikbaar, waarin de laatste economische en brancheontwikkelingen en de verwachtingen van de ondernemers zelf zijn meegenomen. Deze scans geven ondernemers direct inzicht in hoe zij er financieel voor staan en in hoe zij het doen ten opzichte van branchegenoten.
 
Winst en omzet nemen toe

Zowel retailers als horecaondernemers gaan ervan uit dat hun winst en omzet in 2016 zullen stijgen. Ondernemers in de Horeca zijn het meest optimistisch: zij verwachten dat de omzet met gemiddeld 8% zal toenemen, terwijl de winst naar verwachting met gemiddeld iets meer dan 6% zal stijgen. De respondenten in de SRA Retailscan gaan gemiddeld uit van een omzetstijging van iets meer dan 6%, waarbij de verwachte toename in de food-sector (bijna 8%) hoger is dan die in de non food-sector (iets minder dan 5%). De winst zal naar verwachting gemiddeld 5,5% hoger uitkomen dan vorig jaar.

Horeca wil meer investeren, retailers nog niet

Net als de consumenten wil het merendeel van de ondernemers in de Horeca dit jaar meer geld gaan uitgeven. Opvallend is dat de investeringsbereidheid ook bij de kleinere bedrijven is toegenomen. Dit kan erop wijzen dat de financiële reserves zijn verbeterd, maar ook de lage rente kan een rol spelen. Horecaondernemers zien hun investeringsniveau in 2016 gemiddeld met ongeveer 5% omhoog gaan. Daarbij gaan respondenten in de logiesverstrekking uit van de grootste stijging (ruim 7%, versus 4,5% voor eet- en drinkgelegenheden). Door de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.

In Retail vertaalt het optimisme zich nog niet in een duidelijk hogere investeringsbereidheid. Dit kan komen doordat bedrijven hebben ingeteerd op hun reserves. Uit de Retailscan komt namelijk naar voren dat ondernemers hun financiële situatie minder als een kans zien dan een jaar geleden.
 
Kansen en bedreigingen

In de branchescans worden naast economische en maatschappelijke trends en actuele en verwachte financiële ontwikkelingen ook branchespecifieke kansen en bedreigingen meegenomen. Retailers en horecaondernemers zien vooral mogelijkheden dankzij de aantrekkende economie, een efficiëntere manier van werken en marktontwikkelingen. Horecaondernemers zijn daarnaast positief over de financiële situatie van hun bedrijf (bijna 40% van de respondenten ziet hier een kans). Binnen de Horeca valt op dat respondenten in de logiesverstrekking meer kansen zien in samenwerking en netwerken dan een jaar geleden. Dit geldt eveneens voor non-food retailers. Ondernemers in de voedingsdetailhandel zien hier juist minder mogelijkheden.
 
De kredietverlening door banken is voor zowel retailers (bijna 49%) als horecaondernemers (bijna 42%) een van de belangrijkste bedreigingen voor 2016. Retailers in de food-sector verwachten ook veel last te hebben van overheidsmaatregelen. Voor non-food blijft de eigen financiële situatie een belangrijke uitdaging. Binnen de Horeca is ook een tekort aan gekwalificeerd personeel een groot probleem. Dit geldt vooral voor ondernemers met eet- en drinkgelegenheden en meer dan 10 fte’s.

De branchescans als benchmark

De laatste branchescan voor de Retail werd ingevuld door 105 respondenten. Van hen werkt 62% in de non-food sector en ongeveer 27% in de food-sector. De nieuwste Horecascan werd ingevuld door 160 ondernemers. Iets meer dan 20% is actief in de logiesvertrekking, de rest heeft een restaurant, café of cafetaria. In beide branches is meer dan 90% van de respondenten eigenaar of directeur-grootaandeelhouder. Het merendeel van de respondenten heeft minder dan 10 fte’s in dienst.

Mkb-branchescan 2016

De diverse branchescans worden medio 2016 omgevormd tot een brede mkb-scan met branchespecifieke uitkomsten. Hiermee wordt de scan interessant voor elke mkb-ondernemer van Nederland. Op het moment dat er voldoende respons is binnen een bepaalde branche, krijgt de ondernemer ook de branchespecifieke kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken zoals overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. Uniek aspect van de scan is het gratis persoonlijke  adviesrapport dat elke ondernemer direct na invulling van de scan ontvangt, inclusief inzicht in de toekomstverwachtingen van de branche.

• SRA-Horecascan: de geldkraan gaat weer open
• SRA-Retailscan: kleinere ondernemers zien vooral kansen

Gerelateerde artikelen