SRA struikelt over beperking aandelen voor gebruik BOR

Accountants akkoord met afschaffing rolatorregeling en dubbel-BOR.
Accountantsorganisatie SRA verzet zich tegen één aspect uit de wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR). SRA is het niet eens met beperkingen die worden opgelegd voor aandelen met bijzondere rechten. Ook de ruime omschrijving van uit te sluiten preferente aandelen stuit SRA tegen de borst.

  • Het kabinet komt met drie maatregelen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR)
  • Daarmee wil het kabinet oneigenlijk gebruik van de regelingen beperken
  • Beperkingen van de rollatorinvestering en de dubbel-BOR zijn wel relevant volgens SRA

De accountantsorganisatie heeft de bezwaren ingebracht bij de internetconsultatie voor het Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Die bevat drie wijzigingen die ingaan in 2026.

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op CFO Day, hét jaarlijkse event voor CFO’s op 30 mei in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Voorstel versus praktijk

Bij veel samenwerkingen, overnames, fusies en splitsingen wordt volgens SRA gewerkt met verschillende soorten aandelen. “Daar liggen bedrijfseconomische redenen aan ten grondslag. Deze bedrijfseconomisch wenselijke vermogensstructuren worden met dit conceptwetsvoorstel doorkruist”, zo luidt de reactie van SRA

Het kabinet wil de BOR en de DSR alleen nog van toepassing verklaren op gewone aandelen met een minimaal belang van 5 procent van het geplaatste kapitaal. De zogeheten rollatorinvesteringen en dubbel-BOR worden afgeschaft. Bij rollatorinvesteringen koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind, kopen dit vervolgens terug waarna ze dit wederom via de BOR schenken aan het kind. Omdat er ook andere varianten van dubbel-BOR mogelijk zijn, stelt het kabinet een antimisbruikbepaling voor. Deze is van toepassing voor alle situaties dat iemand een onderneming verkoopt en later weer met toepassing van de BOR erft of geschonken krijgt.

Kabinetsvisie

De organisatie kan zich wel vinden in beperkingen ten aanzien van de zogenoemde rollatorinvesteringen en ter voorkoming van het meerdere keren gebruiken van de BOR. Ook schaart SRA zich achter de versoepeling van de bezits- en voortzettingseis. Dit omdat die bijdragen aan mogelijkheden voor herstructureren of het ingrijpen op activiteiten.

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

 

Gerelateerde artikelen