Verandering voor wet bedrijfsopvolging open voor consultatie

Bedrijf in de familie houden

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) in 2026 eenvoudiger maken. Daar zijn drie voorstellen voor gedaan die nu open zijn gesteld voor internetconsultatie. Tot 19 mei kan iedereen reageren.

Volgens het nieuwe voorstel blijft de toegang tot de BOR en de DSR beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van vijf procent. Onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR wordt tegengegaan. Bezits- en voortzettingseis in de BOR worden versoepeld.

Toelichting op de veranderingen bij de BOR

Op dit moment kan iedereen met een aanmerkelijk belang gebruik maken van de BOR, ongeacht hoe klein pakket ook is. Maar bij een klein aanmerkelijk belang is eerder sprake van beleggen dan van ondernemen. Daarom stelt het kabinet voor om per 2026 de toegang tot de BOR en de DSR te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5 procent van het geplaatste kapitaal.

Daarnaast is gebleken dat de BOR in de huidige vorm wordt gebruikt op een manier waarvoor de BOR niet is bedoeld. Dit gebeurt door zogeheten rollatorinvesteringen en dubbel-BOR. Bij rollatorinvesteringen koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Het kabinet stelt daarom voor om de minimumbezitstermijn van momenteel één jaar bij overlijden en vijf jaar bij schenking te verlengen. Dit geldt voor erflaters en schenkers (ruim) boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Kind koopt bedrijf 

Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind, kopen dit vervolgens terug waarna ze dit wederom via de BOR schenken aan het kind. Omdat er ook andere varianten van dubbel-BOR mogelijk zijn, stelt het kabinet een antimisbruikbepaling voor. Deze is van toepassing voor alle situaties dat iemand een onderneming verkoopt en later weer met toepassing van de BOR erft of geschonken krijgt. (ANP)

Gerelateerde artikelen