SRA: Nuancering begrip ‘fraude’ node gemist in discussienota

In de discussienota over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude die de NBA onlangs heeft gepubliceerd, wordt een nuancering van het begrip fraude node gemist. Dat stelt SRA Bureau Vaktechniek in een reactie op de discussienota.

Volgens SRA wordt in de discussienota zonder nadere toelichting en nuancering, gesproken over het begrip fraude. “Het is van belang te onderkennen, dat de accountant in het algemeen alleen kan vermoeden dat sprake is van fraude maar dat de feitelijke vaststelling daarvan uitsluitend in rechte kan plaatsvinden (zie ook Standaard 240 paragraaf 3). Deze nuancering wordt in de Discussienota node gemist. In dit verband is ook van belang, dat het begrip ‘fraude’ in het wetboek van Strafrecht niet staat gedefinieerd, hetgeen inhoudt dat er ook geen sprake is van een delictsomschrijving waar accountants zich aan vast moeten houden,” aldus SRA.

Verder stelt SRA dat de discussienota de suggestie wekt dat de accountant elke fraude van enige omvang zal detecteren in het kader van de controle van de jaarrekening. “In de discussienota wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de beperkingen die hierbij gelden. In de te voeren discussie zou veel scherper en duidelijker op deze beperkingen moeten worden ingegaan.”

• Reactie SRA op discussienota fraude

Lees ook:

Gerelateerde artikelen