SOX 404 schiet doel voorbij

De eisen die Sarbanes-Oxley stelt rond externe audits van de interne control straffen transparantie over gebrekkige controls – terwijl de bedoeling was om die transparantie te bevorderen.
Dat blijkt althans uit een onderzoek, waarover gerapporteerd wordt in de meest recente editie van The Accounting Review, het huisorgaan van de American Accounting Association.
Daar wordt geconstateerd dat bedrijven die uit zichzelf waarschuwden dat er problemen waren rond hun interne controls geen enkel voordeel ondervinden van hun openheid – integendeel, zij zijn juist slechter af dan ondernemingen die dergelijke problemen pas in de openbaarheid brengen, nadat zij daartoe gedwongen worden omdat zij achteraf hun resultaten bij moeten stellen. 
 
De beruchte Sarbanes-Oxley Act uit 2002 was een reactie op de boekhoudschandalen aan het eind van de vorige eeuw, zoals die rond Enron en WorldCom. Het onderzoek van Sarah C. Rice (Texas A&M University) en collegae beziet welke impact Section 404 van Sarbanes-Oxley, ook bekend als SOX 404, na enkele jaren ervaring in de praktijk bleek te hebben. 
 
Uit de bevindingen concluderen de auteurs dat sectie 404 haar doel voorbij schiet – en  in elk geval tijdige informatievoorziening aan aandeelhouders niet bevordert, zoals de bedoeling was.
Bedrijven die netjes en op tijd rapporteren over zwakke controls krijgen zelfs hogere boetes, wanneer ze later alsnog hun resultaten moeten bijstellen dan bedrijven die dat niet doen. Bovendien lopen die bedrijven 5 tot 10% meer kans om aangeklaagd te worden door aandeelhouders; loopt het bestuur 15 tot 16% meer risico weggestuurd te worden, en hun controlerend accountant 6 tot 9% meer kans dat zij vervangen worden door een andere accountant.
 
Over het algemeen waren bedrijven die uit zichzelf transparant waren zeker niet beter af dan bedrijven, die alleen indien daartoe genoodzaakt problemen met interne controls melden. 
Meer details en suggesties voor verbetering via 
Gerelateerde artikelen