Succes accountants hangt af van slagen digitale transformatie

Technologie dwingt accountant tot vinden nieuw businessmodel: van number cruncher naar klantgerichte adviseur.

Al jaren krijgen accountants te horen hoe belangrijk het is dat ze met hun kantoor een digitale transformatie doorlopen. Volledig terecht, zegt Joris Van Der Gucht, mede-oprichter en co-ceo van cloud-accounting platform Silverfin. "Het succes van accountantskantoren hangt af van het welslagen van die digitale transformatie. Met de datahub van Silverfin – exposant op Accountancy Expo op 27 oktober – kunnen ze die transformatie versnellen."

Er zal geen accountantskantoor zijn dat de digitaliseringsgolf van de afgelopen jaren aan zich voorbij heeft laten gaan. Investeringen in financieel administratieve software, in CRM-pakketten, in ERP-systemen: welk kantoor heeft er niet mee te maken gehad? Het heeft geleid tot een automatisering en standaardisering van administratieve werkzaamheden, de samenstelling van de jaarrekening en de belastingaangifte. 

Maar een hoge digitaliseringsgraad betekent nog geen succesvolle digitale transformatie, zegt Joris Van Der Gucht, mede-oprichter en directeur van cloud-accounting platform Silverfin. "Maar al te vaak gaat het om standalone softwarepakketten of om softwaresuites. Alle informatie is ondergebracht in silo's: wil je de informatie uit de ene applicatie gebruiken in een andere, moet je deze eerst exporteren en dan importeren." Als die informatie al wordt uitgewisseld, want maar al te vaak zijn de medewerkers van een kantoor gebonden aan een specifiek producten of dienst – met een eigen informatiesilo. Uitwisseling van informatie tussen tussen silo’s vindt slechts mondjesmaat plaats. "Dat betekent dat de accountant alle data waarover hij beschikt niet optimaal aanwendt." 

Exit number cruncher
Zodoende blijft de accountant volgens Van Der Gucht te vaak een 'number cruncher', die dankzij de digitalisering weliswaar steeds efficiënter werkt, maar zich blijft vastklampen aan zijn traditionele administratie- en samenstelpraktijk. Terwijl de accountant in zijn ogen toch echt toe moet naar een nieuw business model. Tenslotte leidt de digitalisering er ook toe dat accountants steeds minder uren kunnen schrijven voor de traditionele administratie- en samenstelpraktijk, en dat de toegevoegde waarde van dit soort activiteiten afneemt. Het kost steeds minder tijd, het wordt steeds makkelijker – en er valt steeds moeilijker geld mee te verdienen. 

In die traditionele werkzaamheden zit de toekomst dus niet, ook niet als er allerlei digitale tools worden ingezet om een verregaande automatisering en standaardisering van bestaande werkzaamheden te kunnen doorvoeren. Wel kan dit alles onderdeel uitmaken van een werkelijk succesvolle digitale transformatie. "Een transformatie van 'number cruncher' naar een op de klantgefocuste adviseur", in de woorden van Van Der Gucht. "Op de klant gefocust en datagedreven: hij baseert zich voor zijn advieswerk sterk op alle financiële en niet-financiële informatie van zijn cliënten."

[avg-advertorial slug=”alle-accountancy-softwareleveranciers-onder-een-dak”] 

CFO op afstand
"Je zou ook kunnen zeggen dat de accountant zich door een geslaagde digitale transformatie een CFO op afstand kan worden" gaat hij verder. "Iemand die niet alleen belast is met de administratie van zijn cliënten en met aanverwante taken, maar die hun ook met advies op basis van de cijfers van het bedrijf ter zijde staat." Uiteraard moet de accountant er net als vroeger op toezien dat de cijfers kloppen, maar steeds belangrijker wordt dat hij ook ‘achter de cijfers’ kijkt om analyses te maken en advies te geven dat daarop is gestoeld. Wat betekenen de cijfers over de ‘business van de klant? Wat zijn de brancheontwikkelingen, en hoe presteert een bedrijf in vergelijking met branchegenoten? In hoeverre wijzen deze 'benchmarks' erop dat een bedrijf van koers moet veranderen? Welk type klanten draagt het meeste bij tot de winstgevendheid kan de klant van het accountantskantoor? Op welk type kan hij zich het beste richten? De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Alleen moet de accountant dan wel makkelijk toegang hebben tot alle data waar hij over beschikt. De data moeten dus niet in silo's opgeslagen liggen, maar in een 'datahub' liggen opgeslagen, waar de accountant makkelijk relevante data kan selecteren en analyseren. Met het cloud-accountingplatform Silverfin is dat mogelijk, waardoor de accountant de digitale transformatie van zijn kantoor kan versnellen. "En door de coronacrisis wordt de noodzaak om die digitale transformatie nog eens versterkt. Zeker het thuiswerken en samenwerken met klanten krijgen door de coronacrisis een extra impuls, want alleen daardoor kunnen accountantskantoren blijven doorwerken tijdens de crisis." 

Datagedreven advies
Met het platform van Silverfin is thuiswerken en samenwerken goed mogelijk: het verzamelt automatisch real-time gegevens van de klanten van de accountant op één centrale data hub in de cloud, ongeacht de boekhoudprogramma's of andere niet-financiële systemen die de klanten gebruiken. Zodoende kunnen accountants makkelijk toegang krijgen tot de benodigde data om hun standaardwerkzaamheden uit te voeren – zo is het mogelijk de jaarrekening volledig geautomatiseerd op te leveren op 31 december. 

"De hele workflow van een accountantskantoor wordt zo vergemakkelijkt", aldus Van Der Gucht. Daarnaast krijgt de accountant de beschikking over de data die nodig zijn om zijn cliënten 'datagedreven advies' te bieden. "En dat op elk moment in het jaar, aangezien de data steeds in 'real time' beschikbaar zijn." Tot slot biedt Silverfin de nodige tools die ze nodig hebben voor de digitale transformatie van hun kantoor en dienstverlening. Bijvoorbeeld om samen te werken met hun cliënten.  

Covid-19 tools
Dergelijke tools worden vaak gemaakt door derden. De software van Silverfin laat zich makkelijk integreren met die van andere partijen, en Silverfin stimuleert ontwikkelaars bovendien ook om rondom de Silverfin-applicaties eigen tools te schrijven. Op de eigen marktplaats van Silverfin kan de accountant bijvoorbeeld terecht voor tools om met behulp van kunstmatige intelligentie analyses te maken op grond waarvan de accountant zijn adviezen beter kan onderbouwen. 

Daarnaast biedt Silverfin hier in eigen beheer ontwikkelde tools aan. Zoals een speciaal op de coronacrisis afgestemde stresstest. Met deze prognosetool kan de accountant  cliënten identificeren die onder druk staan door de crisis, en ze aanbevelen op welke wettelijke steunmaatregelingen ze een beroep kunnen doen. Zodat ook zij kunnen doorwerken tijdens de crisis. 

Gerelateerde artikelen