Senaat keurt belastingverdrag Nederland-Duitsland goed

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland aangenomen. Dit wetsvoorstel keurt het op 12 april 2012 met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen goed.

Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens. Het verdrag wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland. Op 16 oktober 2014 nam de Tweede Kamer heeft het voorstel al aan.

• Wetsvoorstel 33 615
• Belastingverdrag Nederland-Duitsland in Tractatenblad

Gerelateerde artikelen