Sectorbenadering vervangt BGL en VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt in 2016, melden Geert de Jong (partner) en Almer de Beer (bureau vaktechniek fiscaal) van Grant Thornton
De bedoeling was dat deze vervangen zou worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Maar de BGL is inmiddels ook van de baan. In plaats daarvan komt de Staatssecretaris in zijn brief ‘Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen’ met het voorstel van een (meer) sectorale aanpak.
Sectorbenadering
De bedoeling is dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van zzp’ers ‘overeenkomsten tot opdracht’ kunnen voorleggen aan de belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers en zzp’ers; ook voor niet-sectorale contracten zal het mogelijk zijn om beoordeling vooraf te vragen. De belastingdienst geeft dan een oordeel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.
Met dit alternatief voor de BGL kunnen opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf krijgen als ze meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Zzp’ers met wie een dergelijk contract wordt gesloten, hebben dan straks geen VAR-verklaring meer nodig. Dit nieuwe systeem met modelcontracten is een vervolg op de totstandkoming van modelovereenkomsten in de zorgsector, waarbij Grant Thornton een belangrijke rol heeft gespeeld.
 
De belastingdienst gaat goedgekeurde modelovereenkomsten zoveel mogelijk zelf publiceren. Het streven is dat er in oktober 2015 al zo’n 40 goedgekeurde modellen zijn gepubliceerd (dus vooruitlopend op de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving). Dit kunnen sectorale modellen zijn maar ook zogenoemde sector overstijgende modellen. Verder zal de belastingdienst op haar website ook diverse bepalingen voor een modelovereenkomst publiceren, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers wat meer gericht geholpen worden bij het opstellen van een overeenkomst.
Handelen in strijd met overeenkomst
Zekerheid van de belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de opdrachtgever en –nemer handelen in overeenstemming met de overeenkomst. Als blijkt dat de overeenkomst niet wordt nageleefd en daardoor sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de belastingdienst alsnog een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.
Invoering per 1 januari 2016
Het alternatief voor de BGL wordt voorgelegd aan het parlement. De Staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.
Bron: Grant Thornton / Brief staatssecretaris: ‘Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen’
Gerelateerde artikelen