SEC beloont klokkenluidende compliance officer met ruim 1 miljoen dollar

De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) beloont een compliance officer met meer dan een miljoen dollar, omdat die informatie had verstrekt waarop de SEC handhavend kon optreden tegen het bedrijf van de klokkenluider. Dit is de tweede keer dat de SEC een beloning geeft aan een medewerker met audit- of complianceverantwoordelijkheden.

De beloning gaat naar een compliance officer die gegronde redenen had dat het doorspelen van informatie aan de SEC noodzakelijk was om te voorkomen dat dreigend wangedrag door zijn bedrijf substantiële financiële schade zou veroorzaken aan de onderneming of beleggers.

In dit geval krijgt de klokkenluider tussen de 1,4 en 1,6 miljoen dollar. Beloningen van klokkenluiders kunnen oplopen van 10 procent tot 30 procent van het bedrag dat wordt binnengehaald door de SEC bij een handhavingsactie bij een sanctie die meer dan 1 miljoen dollar bedraagt. De SEC is wettelijk verplicht om de identiteit van de klokkenluider geheim te houden.

Sinds 2011 is in het kader van SEC’s ‘whistleblower program’ al meer dan 50 miljoen dollar aan 16 klokkenluiders uitgekeerd.

Gerelateerde artikelen