Schonere productie dankzij 1,8 miljard aan innovaties

Miljoen ton minder uitstoot door investeringen ondernemers.

Ondernemers hebben vorig jaar via groene banken en groene fonden de uitstoot voorkomen van bijna 700.000 ton CO2 en ruim 300.000 ton stikstof (NOx). Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van ongeveer 200.000 benzineauto’s. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Die reductie in 2022 is het gevolg van bijna 1,8 miljard euro aan duurzame, innovatieve investeringen. Over deze investeringen wordt een groenverklaring afgeven. Met de groenverklaring kunnen groenbanken en -fondsen projecten van ondernemers onder gunstige voorwaarden financieren.

Duurzame mobiliteit

De grootste stijging is te zien bij projecten in duurzame mobiliteit. De mogelijkheden om groenverklaringen voor elektrisch vervoer aan te vragen zijn voor groene banken en -fondsen in 2022 aanzienlijk uitgebreid. Hoewel de aantallen nog klein zijn, zijn er groenverklaringen afgegeven voor elektrische bestelbussen, trucks en verschillende elektrische werktuigen.

Duurzame energie en duurzaam bouwen zijn zowel in het aantal groenverklaringen als het aantal investeringen aan ondernemers nog steeds de grootste projectcategorieën. Van de 1.582 projecten in totaal zijn de meeste groenverklaringen afgegeven voor investeringen in zonne- en windenergie en nieuwbouw van energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen.

Strengere eisen voor zonnepanelen

Vanaf 1 juni 2022 is de regeling groenprojecten vernieuwd. De vernieuwing maakte het mogelijk om voor meer opties investeringen te ontvangen. Onder andere voor projecten in de circulaire economie, hernieuwbare energie en kringlooplandbouw. Nieuwe categorieën betekenen dat er groene projecten worden gesteund waar dat eerder niet mogelijk was.

Aan de andere kant zien we dat strengere eisen, voor bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame gebouwen, ervoor zorgen dat het volume van de regeling kleiner is dan in voorgaande jaren.

Gerelateerde artikelen