Scheepvaart wil klimaatfonds voor havens en schepen

Er moet een heffing komen op de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart. Daarvan moet een klimaatfonds worden bekostigd dat de kloof dicht tussen de prijzen van fossiele en schonere brandstoffen.

Dat plan komt van de International Chamber of Shipping, de wereldwijde brancheorganisatie voor de scheepvaart. De organisatie vertegenwoordigt 80 procent van de wereldwijde koopvaardijvloot.

Ook aanpassing van havens moeten worden bekostigd uit het klimaatfonds, zodat schepen overal brandstoffen als waterstof en ammoniak kunnen tanken. De International Chamber of Shipping heeft het plan ingediend bij de International Maritime Organization, de regelgevende instantie voor de scheepvaart van de Verenigde Naties.

De overgrote meerderheid van de scheepvaartindustrie wordt aangedreven door een brandstof die wordt gemaakt van olie. De voorgestelde heffing zou worden gekoppeld aan de CO2-uitstoot en gebaseerd op verplichte bijdragen van schepen van meer dan 5.000 brutoton.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen