Samenwerking Kredietpaspoort en Geldvoorelkaar.nl

Het Kredietpaspoort, de online tool voor ondernemers met een kredietbehoefte, gaat samenwerken met crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. Met het Kredietpaspoort wordt de kwaliteit van de ingediende aanvragen hoger, wat leidt tot meer succesvolle financieringen door Geldvoorelkaar.

Geldvoorelkaar.nl krijgt maandelijks honderden kredietaanvragen binnen. Van deze aanvragen komt 60% niet voorbij de eerste stap, simpelweg omdat de aanvraag incompleet is. Van de aanvragen die wel compleet zijn en onder het oog van de beoordelaar van Geldvoorelkaar.nl komen, voldoet  ruim de helft niet aan de normen die Geldvoorelkaar.nl hanteert voor plaatsing.

Martijn van Schelven van Geldvoorelkaar: ‘Wat we merken is dat veel van de aanvragen al in een vroeg stadium sneuvelen, omdat het plan niet goed is uitgewerkt of incompleet is. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan kennis van de aanvragers. Zij weten vaak niet welke informatie relevant is voor een financieringsverzoek.’

De toegevoegde waarde van het Kredietpaspoort in een financieringsaanvraag ligt hem voor Geldvoorelkaar.nl in de objectieve informatie die het Kredietpaspoort biedt over de ondernemer en zijn onderneming. Gegevens over de financiële kredietwaardigheid van een onderneming heeft Geldvoorelkaar.nl doorgaans voldoende voor handen, maar informatie over de ‘zachte kant’ van de ondernemer is minder beschikbaar. Het Kredietpaspoort biedt verschillende testen waaruit gevalideerde en objectieve informatie over de denkstijl en het ondernemersprofiel van de ondernemer komt. Ook wordt er een beeld geschetst van hoe de ondernemer zijn onderneming runt. Hoe gaat hij bijvoorbeeld om met innovatie en personeelsbeleid? Door het toevoegen van dergelijke informatie aan het ondernemingsplan, ontstaat een totaalbeeld van de ondernemer, op basis waarvan men een meer gefundeerde keuze kan maken de plannen wel of niet te financieren.

Om ondernemers te ondersteunen bij het doen van een financieringsaanvraag die klaar is om op het crowdfundingplatform geplaatst te worden, gaat Geldvoorelkaar.nl het Kredietpaspoort inzetten in het beginstadium van het aanvraagproces. Reeds een groot aantal adviseurs/accountants  is aangesloten bij Geldvoorelkaar.nl en dient met regelmaat een kredietverzoek in. Geldvoorelkaar.nl gaat deze accountants en adviseurs de komende tijd gezamenlijk met Kredietpaspoort en MKB-kredietcoach opleiden in het gebruik van het Kredietpaspoort. Het Kredietpaspoort wordt als onderdeel van het ondernemingsplan aan een aanvraag toegevoegd. Wanneer een project op de website van Geldvoorelkaar.nl wordt geplaatst, worden de uitkomsten van de testen van het Kredietpaspoort op het dashboard geplaatst.

Gerelateerde artikelen