Salarisverhoging vaker gekoppeld aan individuele prestaties

Steeds meer bedrijven koppelen salarisverhogingen aan individuele prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een derde (36%) van de Nederlandse HR-managers verwacht dat de salarissen van hun medewerkers dit jaar zullen stijgen. Er zijn verschillende redenen waarom werkgevers salarisverhogingen toekennen. Een opvallende trend is dat steeds meer bedrijven salarisverhogingen koppelen aan individuele prestaties. Zo’n drie op de tien (31%) HR-managers geven aan het meest te zien in een salarisverhoging op basis van meetbare resultaten van de prestaties. Op die manier zouden extra salariskosten gelijk lopen met een stijging van productiviteit. Dit staat tegenover 20% die het aantal dienstjaren van de medewerker voorop stelt.

Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland: ´Waar vroeger het aantal dienstjaren vaak leidend was bij het toekennen van een salarisverhoging, is dit de afgelopen jaren steeds meer veranderd. Tegenwoordig hechten werkgevers meer waarde aan individuele prestaties, productiviteit en competenties. Opvallend is ook dat bedrijven steeds transparanter worden wat betreft hun salarisbeleid, zodat beslissingen over het al dan niet toekennen van een salarisverhoging duidelijk zijn voor medewerkers. We zien dat deze transparantie een positief effect heeft op de algemene werktevredenheid. Hetzelfde geldt voor bonussen. Zowel cashbonussen als bonussen in aandelen, warrants of opties zijn vaak gelinkt aan enerzijds bepaalde objectieven die vastgelegd worden in het begin van het jaar en anderzijds aan de resultaten van het bedrijf in het algemeen. Op deze manier kan het bedrijf financiële incentives koppelen aan geleverde prestaties en resultaten.´

Door welke van de volgende factoren zou u het meest geneigd zijn om een medewerker een salarisverhoging aan te bieden?
Extra verantwoordelijkheden naast de functie 34%
Professioneel gedrag/samenwerken/teamwork 32%
Meetbare resultaten van de prestaties 31%
De periode sinds de laatste loonsverhoging 25%
Bereidheid om te leren/vooruit te komen 24%
Dienstjaren 20%
Gemotiveerd 18%
Risico dat medewerker naar concurrent gaat/tegenaanbod 11%
Innovatief 9%
Geen specifieke eisen/geen mening 9%

[Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland – meerdere antwoorden toegestaan.] 

Gerelateerde artikelen