Ruim € 12 miljoen subsidie voor Brabantse POP3-regeling

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant hebben besloten subsidie voor het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3NB) beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van € 12,24 miljoen. De Europese Unie neemt de helft van deze investering voor zijn rekening.

Van het totaalbedrag wordt € 9 miljoen toegekend aan herstelmaatregelen in het kader van Programma Aanpak Stikstof in Natura 2000 gebieden. De overige € 3,24 miljoen zijn voor het nemen van maatregelen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit en om de gevolgen van stikstof op vennen weg te nemen.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen