Alternatieve financieringsvormen (deel 10): Overheidsregelingen – 2

Het aandeel in financiering door de huisbankier neemt jaar in jaar uit met ongeveer 10 procent af. Daarom moeten accountants, maar ook controllers en eigenaren van ondernemingen op de hoogte zijn van de ins en outs van alternatieve financieringsvormen. Deel 10 van een serie: Overheidsregelingen (2).

Borgstellingskrediet

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Starters

Als starter kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Als u bij de bank een ‘starterslening’ afsluit van maximaal 266.667 euro, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Innovatieve ondernemers

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling. Door een korting op de loonheffing en de vennootschapsbelasting kan gespaard worden op de (loon)kosten voor technologische speur- en ontwikkelingswerk. Voor zelfstandigen bestaat de aftrek uit een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Startende ondernemers krijgen een extra tegemoetkoming voor speur- en ontwikkelingswerk.

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Ondernemingen ondervinden sinds enkele jaren problemen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De overheid probeert dit makkelijker te maken met de GO.

Met deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Door de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Door die staatsgarantie wordt het risico voor de bank op te verstrekken bedrijfsfinanciering kleiner. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 2,4 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,2 miljard aan garanties afgegeven.

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. GO staat ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Met de GO krijgen banken van de overheid een garantie van 50%. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.

Groeifaciliteit

Deze faciliteit is voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Hoe werkt de regeling?

Alleen deelnemende financiers kunnen een garantieaanvraag bij de overheid indienen. Zij beoordelen de financieringsaanvraag van de ondernemer eerst zelf. Als zij voornemens zijn de financiering te honoreren met een garantie van de Groeifaciliteit, zullen zij een garantieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Bij een positief besluit van RVO.nl kan de financier het risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.

De Groeifaciliteit biedt 50% garantie

De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk. Op deze manier helpt de overheid om financiers over de streep te trekken.

In de volgende column over alternatieve financieringen gaan wij in op de alternatieve financieringsvorm crowdfunding.

Stefan Betting is eigenaar/oprichter van PROFEDA B.V. een organisatie gericht op het geven van trainingen aan en adviseren van accountants(kantoren). Met meer dan 23 docenten en adviseurs staan zij dag in dag uit accountants bij in hun dagelijkse uitdagingen. Verder is Stefan verbonden als docent bij Nyenrode Business Universiteit, Alex van Groningen, de NBA, het NIVE en het IFBD in België en geeft hij in binnen en buitenland trainingen aan de top 500 van het bedrijfsleven.

Bronnen:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Gerelateerde artikelen