‘Rol van accountant bij bestrijding corruptie steeds belangrijker’

Bij de bestrijding van corruptie wordt de rol van de accountant steeds belangrijker. Dat schrijven Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PwC, en onderzoekster Brecht Gijsbertsen in Spotlight, het vaktechnisch bulletin van PwC.

‘Corruptie heeft verregaande gevolgen voor de economie en de samenleving en die gevolgen zijn overwegend negatief, zo blijkt uit onderzoek. Corruptie resulteert in vertraagde economische groei via een lager niveau van directe buitenlandse investeringen, verminderde politieke stabiliteit, een meer gesloten economie, minder concurrentie en een afnemend gemiddeld aantal jaren scholing per persoon’, aldus de PwC-experts.

Jaarlijks kost corruptie wereldwijd naar schatting 2600 miljard dollar, waarbij het bedrag dat wordt uitgegeven aan directe steekpenningen op 1000 miljard dollar komt. Maar de schade gaat verder dan alleen financieel. Kindersterfteratio’s blijken in corrupte landen zo’n 30 procent hoger te liggen dan in niet-corrupte landen en babysterfteratio’s liggen twee keer zo hoog. Ten slotte zorgt corruptie gemiddeld voor een 10 procent hogere ‘cost of doing business’ dan in niet-corrupte landen.

Bij de bestrijding van corruptie zien Velthuijsen en Gijsbertsen een belangrijke rol voor de accountant. ‘Accountants houden toezicht op hun klanten en zijn in die rol in beginsel in staat corruptie te detecteren. Daarmee is signalering van corruptie een taak die de samenleving gedeeltelijk bij de accountant heeft neergelegd en straalt het constateren van corrupt handelen door een onderneming direct af op haar accountant. De in toenemende mate grensoverschrijdende wet- en regelgeving vergroot dus niet alleen de pakkans voor corrupte ondernemingen, maar ook het risico voor de accountant. Ook om die reden is scherp zijn op corruptie van groot belang, zowel voor de individuele accountant als de beroepsgroep in haar geheel.’

Gerelateerde artikelen