Roemeens pensioen mag in Nederlandse belastingheffing worden betrokken

Onlangs oordeelde gerechtshof Den Bosch dat Nederland ook belasting over een Roemeens pensioen mag heffen. De zaak draaide om een voor het jaar 2010 opgelegde IB/PVV-aanslag.

Belanghebbende was in 2010 woonachtig in Nederland. Hij heeft in de jaren 1963 tot en met 1986 in Roemenië gewerkt en heeft uit dien hoofde in onderhavig jaar een Roemeense pensioenuitkering genoten van € 1.336.

De pensioengerechtigde had zich op het standpunt gesteld dat zijn Roemeense pensioen niet in de grondslag van de Nederlandse belastingheffing mag worden betrokken, omdat dat pensioen ter heffing aan Roemenië is toegewezen. Uit het tussen Roemenië en Nederland gesloten Belastingverdrag volgt dat het Roemeense pensioen in Roemenië mag worden belast.

Volgens het hof bepaalt het Verdrag echter ook dat Nederland bevoegd is bij het heffen van belasting van zijn inwoners in de belastinggrondslag de bestanddelen van het inkomen te begrijpen, die overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag in Roemenië mogen worden belast.

In het Verdrag zijn vervolgens bepalingen opgenomen over de vermindering van de Nederlandse belastingheffing over deze inkomensbestanddelen. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur het Roemeense pensioen op juiste wijze in de Nederlandse belastingheffing heeft betrokken. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

Gerelateerde artikelen