Rekenkamer: Risico’s bij ICT Belastingdienst

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen door de ouderdom en complexiteit van de IT-systemen van de Belastingdienst gepaard gaan met risico’s voor de continuiteït van de dienstverlening van de fiscus. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek van 2014. In het jaarlijkse onderzoek kijkt de Rekenkamer naar de manier waarop het kabinet vorig jaar ons belastinggeld heeft besteed.

In het verantwoordingsonderzoek van 2014 vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid. Vooral de bewindspersonen op Defensie, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden geconfronteerd met uitvoeringsproblemen. De Rekenkamer constateert wel dat de uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid rechtmatig waren. De fouten en onzekerheden bleven ruim binnen de toegestane marge.

Belastingdienst

Volgens de Rekenkamer kampt de Belastingdienst met grotere problemen, onder meer met verouderde computersystemen, dan tot voor kort aangenomen. Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen door de ouderdom en complexiteit van de IT-systemen gepaard gaan met risico’s voor de continuiteït van de dienstverlening van de Belastingdienst, waaronder risico’s voor de inning van belastingen. In 2014 haalde de Belastingdienst € 235,6 miljard aan belastingen en premies op en deelde voor € 9,7 miljard aan toeslagen voor burgers uit. De Belastingdienst werkt met zo’n twaalfhonderd verschillende applicaties, waaronder een veelgebruikte van 37 jaar oud.

Uitdagingen

De Belastingdienst staat voor twee uitdagingen. De eerste is het garanderen van de continuiteït van de dienstverlening. Daarnaast moeten de dienst zelf en de processen en systemen waarmee gewerkt wordt, gemoderniseerd worden. Verzekerd zijn van continuïteit van de dienstverlening is voor de fiscus een eerste vereiste. Vernieuwing op korte en langere termijn is een grote opgave voor de Belastingdienst. Het parlement vergroot de uitdagingen voor de fiscus door meer belastingen in te voeren en wetgeving van allerhande uitzonderingen te voorzien. Hierdoor wordt het de uitvoering moeilijk gemaakt. Tegelijkertijd wordt de fiscus, evenals andere overheidsdiensten, bezuinigingen opgelegd. Het voornemen van Kamer en kabinet om het belastingstelsel te herzien kán benut worden om tot een beter uitvoerbaar stelsel te komen. Maar dat vereist tegen die tijd ook voldoende tijd voor de Belastingdienst voor de invoering.

Gerelateerde artikelen