Rekenkamer onderzoekt Investeringsagenda Belastingdienst

De Algemene Rekenkamer gaat op verzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën een onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van verplichtingen en uitgaven tot september 2016 die samenhangen met de Investeringsagenda voor de Belastingdienst.

Dat heeft de Rekenkamer in een brief aan Wiebes en aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Dit onderzoek zal worden vervlochten met het verantwoordingsonderzoek over het hele jaar 2016. Hierdoor kunnen de bevindingen op de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag, gepubliceerd worden. 

Het verzoek om de uitkomsten van dit onderzoek nog dit kalenderjaar beschikbaar te stellen, kan niet door de Algemene Rekenkamer ingewilligd worden.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen