Rekenkamer: ‘E-autoproductie moet versnellen om ESG en CSRD’

Accountantsrapportage en electrisch vervoer

De Europese Unie wordt onder druk gezet om de productie van elektrische auto’s snel op te schroeven en een breed scala aan modellen in verschillende prijsklassen te introduceren. Dit advies komt voort uit een recent rapport van de Europese Rekenkamer, waarin wordt geconcludeerd dat het doel om de uitstoot van broeikasgassen door personenauto’s te verminderen niet is gehaald.

  • EU moet elektrische auto productie in alle prijsklassen bevorderen
  • Verbeterd netwerk van laadpalen om hybride voertuigen te ondersteunen
  • Strengere emissienormen hebben onvoldoende impact gehad

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat het huidige wagenpark in de EU niet snel genoeg verduurzaamt vanwege een gebrek aan betaalbare elektrische auto’s en een ontoereikend netwerk van laadinfrastructuur. Hoewel er vooruitgang is geboekt met energiezuinige motoren, blijven de emissies van personenauto’s aanzienlijk bijdragen aan de totale broeikasgasuitstoot in Europa.

Toenemende broeikasgas-uitstoot door personenauto’s

Uit het rapport blijkt dat de vervoerssector in Europa voor bijna een kwart verantwoordelijk is voor de totale broeikasgasuitstoot, waarvan de helft afkomstig is van personenauto’s. Ondanks strengere emissienormen voor nieuwe voertuigen hebben grotere auto’s met zwaardere motoren de impact van deze maatregelen verminderd. Binnenkort moeten accountants de rapportage van bedrijven controleren.

Kritiek op alternatieve brandstoffen

De Europese Rekenkamer hekelt ook het gebrek aan een geloofwaardige strategie voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen. De milieuvriendelijkheid van deze brandstoffen wordt overschat, wat bijdraagt aan de tegenvallende resultaten in het verminderen van de CO2-uitstoot van personenauto’s.

Noodzaak van veilige toelevering grondstoffen

Naast de productie van elektrische auto’s benadrukt het rapport ook de afhankelijkheid van de Europese auto-industrie van buitenlandse leveranciers van zeldzame materialen zoals lithium, kobalt en mangaan. De Europese Unie wordt geadviseerd om via handelsakkoorden strategische toeleveringsketens veilig te stellen en zo de productie van elektrische voertuigen binnen Europa te stimuleren. Deze monitoring en controle op deze ketens en de communicatie hierover in jaarverslagen kunnen in de toekomst een rol gaan spelen.

Accountantrapportage en electrische auto’s

In deze context moeten accountants hun klanten adviseren over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Bedrijven, vooral in de auto-industrie en aanverwante sectoren, zullen moeten investeren in de transitie naar duurzamere mobiliteit. Accountants kunnen hun klanten helpen bij het identificeren van de risico’s en kansen, het opstellen van duurzaamheidsstrategieën en het voldoen aan de toenemende rapportageverplichtingen op het gebied van ESG.

Daarnaast moeten accountants ook aandacht besteden aan de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen, zoals lithium, kobalt en mangaan, die nodig zijn voor de productie van elektrische auto’s. De Europese Rekenkamer adviseert de EU om de inspanningen te vergroten om de aanvoer van deze grondstoffen veilig te stellen via handelsakkoorden.

Gerelateerde artikelen