Registreren voor derde tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Van 14 november tot en met 25 november 2016 is het derde tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven geopend. In deze periode kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW om werkenden langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Om zodra het tijdvak open is subsidie te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat werkgevers zich nu alvast registreren in het Subsidieportaal van het Agentschap SZW. Hierdoor krijgen zij op 14 november om 09.00 uur toegang tot het aanvraagformulier en kunnen zij direct subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van (volledige) indiening, en het budget is beperkt. Ook werkgevers die al een accountant hebben, moeten zich voor deze subsidieaanvraag registreren. 

Een aanvrager kan de helft van de advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Het project dient minimaal een omvang te hebben van 12.000 euro aan subsidiabele kosten. De subsidieaanvragen moeten passen binnen de thema’s die voor dit tijdvak zijn vastgesteld.    

Kijk voor meer informatie over de regeling en hoe deze kan worden aangevraagd op de site van het Agentschap SZW. Hier zijn ook verschillende voorbeeldprojecten te vinden.

Gerelateerde artikelen