‘Regeldruk verder verminderd’

De regeldruk is de afgelopen zes maanden opnieuw verminderd. Inmiddels is 1,35 miljard aan regeldrukvermindering gerealiseerd, een verbetering van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van een half jaar eerder. Dat schrijven de ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (WenR) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een voorbeeld van nieuwe plannen die leiden tot verminderingen van regeldruk, is de digitale vrachtbrief. Vrachtvervoerders hoeven niet langer verschillende papieren vrachtbrieven in te vullen. Al deze versies worden vervangen door één digitale vrachtbrief. Vrachtvervoerders kunnen zo een verlichting van 100 miljoen euro tegemoet zien.

Een ander voorbeeld is de parkeerapp; burgers en bedrijven kunnen met behulp van deze applicatie sneller en makkelijker een parkeerplek vinden. Dankzij het openstellen van het nationaal parkeerregister (NPR) kunnen ondernemers gratis gebruik maken van een landelijke database met parkeergegevens om parkeerapps te ontwikkelen. De openstelling van deze gegevens levert in totaal een regeldrukverlaging van 98 miljoen euro op.

Het kabinet zegt op koers te liggen om de 2,5 miljard aan regeldrukverlaging die het deze kabinetsperiode wil realiseren, te halen. In totaal is nu voor 2,37 miljard euro aan regelgeving in kaart gebracht, 17 miljoen euro meer ten opzichte van de rapportage een half jaar geleden. Het verlagen van de regeldruk wordt gerealiseerd door het schrappen van onnodige regels en het versoepelen van wettelijke verplichtingen.

 Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage Regeldruk

Gerelateerde artikelen