Rechter steeds vaker toezichthouder

Afgelopen jaar is het aantal rechtszaken in Nederland opnieuw gestegen, maar wat vooral opvalt is dat de rechter steeds vaker wordt gevraagd als toezichthouder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak.

De rechter kan bijvoorbeeld toezicht houden op een bewindvoerder die het geld beheert van iemand die dat zelf niet kan. Of op een curator die het faillissement van een bedrijf afhandelt. De rechter controleert of faillissementen en bewindvoeringszaken eerlijk, netjes en rechtvaardig worden gedaan.

Eind 2014 waren er 260.000 lopende bewinden bij evenzoveel mensen, een verdubbeling ten opzichte van 2010. Ook waren er 370.000 zaken die daar verband mee hielden, zoals wijzigingen van de bewindvoering of de instelling en opheffing ervan.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak betekent de toezichtstaak behoorlijk veel extra werk. De gemiddelde afhandeling van een faillissement duurt bijvoorbeeld twee jaar.

‘De rechter krijgt betaald om recht te spreken. Toezicht houden is een onzichtbare taak, maar van groot maatschappelijk belang. Het gaat om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving: de demente bejaarde, de failliete ondernemer, de als gevolg van een reorganisatie ontslagen werknemer en de gescheiden moeder in de schuldsanering’, aldus een woordvoerster.

Voor de toename zijn meerdere verklaringen. Een ervan is de economische situatie van de afgelopen jaren en het daardoor toegenomen aantal faillissementen van bedrijven. Een andere is dat voor burgers steeds vaker een beroep wordt gedaan op beschermingsbewind, in plaats van de schuldsanering. De vergrijzing zorgt er bovendien voor dat voor ouderen relatief vaak bewind nodig is.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat vorig jaar 2 procent meer rechtszaken zijn behandeld dan in 2013. Wat verder opvalt is dat er door de reorganisatie van de politie meer ambtenarenzaken zijn. Veel agenten zijn het niet eens met de plek die ze krijgen toebedeeld in de nieuwe organisatie.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen