Rechtbank: crisisheffing 2013 niet onrechtmatig

Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de crisisheffing over het jaar 2013 niet in strijd is met het systeem van de wet, het gelijkheidsbeginsel en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Deze rechtbankuitspraken van begin april zijn in vervolg op eerdere uitspraken van andere rechtbanken in diverse (proef)procedures voor de crisisheffing over het jaar 2013.

De rechtbank is van oordeel dat de crisisheffing niet in strijd is met de Wet loonbelasting nu in artikel 27a, lid 2 van de Wet bepaald wordt hoe de heffing moet geschieden. Artikel 32bd van de Wet is niet onverbindend nu in de parlementaire geschiedenis is bevestigd dat de crisisheffing plaatsvindt naast de reguliere heffing. De rechtbank acht voorts geen strijd met het gelijkheidsbeginsel aanwezig nu deze keuze van de wetgever niet evident van redelijke grond ontbloot is.

Ook is er geen strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol nu aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid is toegekend en zijn keuze niet van redelijke grond ontbloot is. Ook is de terugwerkende kracht niet zodanig ernstig is dat de crisisheffing in zijn algemeenheid leidt tot een schending van de ‘fair balance’.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, uitspraken op 8 april 2015, gepubliceerd op 28 april 2015:
 AWB 14/2885
• AWB 14/2886
• AWB 14/2989
AWB 14/3454

Gerelateerde artikelen