Rechtbank: Aardbevingen beïnvloeden WOZ-waarde woningen

Aardbevingen beïnvloeden de WOZ-waarde van woningen. Dat heeft rechtbank Noord-Nederland op 2 juli 2015 geoordeeld in een drietal zaken van woningeigenaren uit de gemeente Eemsmond.

Deze gemeente ligt in het gebied waar door de NAM gas wordt gewonnen. Gemeenten stellen jaarlijks de waarde van woningen vast op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De rechtbank vindt dat de gemeente bij de waardebepaling rekening moet houden met waardedrukkende factoren die aan aardbevingen verbonden zijn.

Belastingjaar 2013

De rechtbank stelt de totale waardedruk vanwege het imago-effect en de onzekerheid over de vergoeding van de kosten van het aardbevingsbestendig maken schattenderwijs vast op 10 procent. Bovendien kent de rechtbank een vaste waardeaftrek toe van 2.500 euro voor rompslompschade. De uitspraken zijn van belang voor het belastingjaar 2013.

Bodemgesteldheid gaswinningsgebied

In haar uitspraken wijst de rechtbank erop dat in het gaswinningsgebied op 1 januari 2012 het risico bestond op aardbevingen met een maximale kracht van 5,0 op de Schaal van Richter. Daarom moet bij de waardevaststelling van onroerende zaken per 1 januari 2012 met dat risico rekening worden gehouden. En dus ook met de verschillende soorten schade die met dergelijke aardbevingen verband houden.

Schadevergoeding NAM/overheid

Volgens de rechtbank hoeft de gemeente bij de waardevaststelling geen rekening te houden met kosten voor herstel van directe, zichtbare schade, omdat onvoldoende is bestreden dat deze kosten volledig worden vergoed door de NAM. Als de kosten vergoed worden, komen deze immers feitelijk niet ten laste van de woningeigenaren en lijden zij geen schade. Met de onzekerheid over de vergoeding van de kosten voor het aardbevingsbestendigmaken van de woningen houdt de rechtbank echter wel rekening. Dit komt omdat onzeker is of die kosten binnen afzienbare tijd, al dan niet volledig zullen worden gecompenseerd door de NAM en/of de overheid.

Imago-effect

De rechtbank oordeelt daarnaast dat bij de waardevaststelling rekening moet worden gehouden met een waardevermindering door het verslechterde imago van het gaswinningsgebied als gevolg van de aardbeving op 16 augustus 2012 bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Deze beving met een kracht van 3,6 op de Schaal van Richter was de zwaarste tot dan toe, duurde langer en veroorzaakte meer schade dan bevingen voor die datum.
 
Rompslompschade

De rechtbank vindt dat ook rekening moet worden gehouden met zogenaamde rompslompschade. Deze schade houdt verband met de extra kosten, moeite en overlast waarmee woningeigenaren te maken krijgen.

• ECLI:NL:RBNNE:2015:3117
• ECLI:NL:RBNNE:2015:3118
• ECLI:NL:RBNNE:2015:3119

Gerelateerde artikelen