RB tegen mediation in aanslagregelende fase

Het Register Belastingadviseurs (RB) is geen voorstander van mediation in de aanslagregelende fase. In fiscale zaken pleit het RB voor een mediator met een volwaardige fiscale opleiding alsmede een lidmaatschap van een beroepsvereniging.

Dit blijkt uit de reactie die de Commissie Wetsvoorstellen heeft gegeven op het ter consultatie voorgelegde conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation. Het RB is voorstander van deze alternatieve wijze van conflictoplossing in aanvulling op de reguliere formele mogelijkheden van bezwaar en beroep.

Maar het RB is tegen mediation in de aanslagregelende fase. In fiscale zaken pleit het RB voor een mediator met een volwaardige fiscale opleiding alsmede een lidmaatschap van een beroepsvereniging. Daarnaast twijfelt het RB of de te verwachte kosten voor inschrijving in het in te stellen Mediationregister wel zullen opwegen tegen de mogelijke extra opbrengsten voor fiscaal geschoolde mediators. Ook de verdeling van de kosten van fiscale mediations roept vragen op.

Gerelateerde artikelen