RB blijft kritisch over verplichtstelling elektronisch berichtenverkeer met Belastingdienst

Het Register Belastingadviseurs (RB) blijft kritisch over de verplichtstelling van elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst. Volgens het RB kleven er onder meer teveel veiligheidsrisico’s aan en is de ingroeiperiode te kort.

Het RB komt met deze reactie na de publicatie van de ‘Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’ die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. RB-voorzitter Wil Vennix: ‘Aan de verplichtstelling van elektronisch berichtenverkeer kleven de nodige veiligheidsrisico’s. Hoe gaan we om met belastingplichtigen die niet digitaal zelfredzaam zijn en dus hulp inschakelen van een derde? Ook is de meerderheid van de berichtenboxen nog niet gepersonaliseerd. Bovendien is de voorgestelde ingroeiperiode volgens het RB te kort.’

Digitale zelfredzaamheid

Ruim één op de zes Nederlanders blijkt niet digitaal zelfredzaam te zijn. Diegenen zullen hulp moeten vragen, eventueel bij anderen dan de overheid of belangenorganisaties. Hierin schuilt volgens het RB een risico op misbruik. De welwillende buurman zal vaak ook behulpzaam zijn bij het instellen van de machtigingsmogelijkheden middels DigiD. De kans dat degenen die digitaal niet-zelfredzaam zijn, daarbij hun eigen DigiD verstrekken aan degene die hulp biedt, is daarbij zeker aanwezig, met alle misbruikmogelijkheden van dien.

Gebruik Berichtenbox

Blijkens de Nota naar aanleiding van het verslag zijn er thans circa 15 miljoen berichtenboxen actief. Hiervan is ongeveer 10% gepersonaliseerd (daaronder valt ook het instellen van een e-mailnotificatie). Hieruit concludeert het RB dat dus circa 90% van de belastingplichtigen geen notificatie ontvangt van het plaatsen van een bericht in de berichtenbox. Dit kan en zal volgens het RB in veel gevallen leiden tot termijnoverschrijdingen omdat berichten niet (tijdig) worden gelezen. Het RB vraagt zich af hoe het ministerie van Financiën wil bereiken dat deze circa 90% tijdig (en dus voor het eind van dit jaar) zijn berichtenbox gaat individualiseren/personaliseren.

Overgangsperiode

In de Nota naar aanleiding van het verslag wordt aangegeven dat voorlopig voor iedere nieuwe berichtenstroom die verplicht digitaal wordt een ingroeiperiode van een jaar wordt gehanteerd. In die periode worden berichten zowel digitaal als per post verzonden, waarbij de postbezorging leidend is. Het RB pleit voor een langere ingoeiperiode en de verzending per post pas te beëindigen wanneer duidelijk is dat het gebruik van de berichtenbox boven een bepaald percentage uitkomt (bijvoorbeeld 90 of 95 procent). De ingroeiperiode zal in elk geval langer moeten zijn, zolang nog niet iedereen zijn of haar eigen berichtenbox heeft voorzien van een notificatiemogelijkheid.

Gerelateerde artikelen