Qredits: eerste Achtergestelde lening verstrekt

Afgelopen week is de eerste Achtergestelde lening verstrekt van Qredits Microfinanciering Nederland aan franchisenemers van The Read Shop, gevestigd in Almelo.

Qredits is onlangs gestart met een pilot voor een Achtergestelde leningenfonds voor het Kleinbedrijf. “Er is nog niet een soortgelijk fonds in de financieringsmarkt, terwijl er wel slecht gekapitaliseerde bedrijven zijn met een lage solvabiliteit. Deze bedrijven kunnen vaak geen bancaire financiering krijgen om hun doorstart of verdere groei te realiseren. De Achtergestelde lening maakt dit wel mogelijk,” aldus Qredits.

Achtergestelde lening

Slecht gekapitaliseerde bedrijven krijgen moeilijk financiering voor de doorstart of verdere groei van hun bedrijf, omdat zij zelf niet veel of helemaal geen eigen geld kunnen inbrengen bij een bank. Een Achtergestelde lening biedt voor die ondernemers een oplossing. De Achtergestelde lening wordt in de bancaire wereld gezien als een verkapt stukje eigen vermogen. Daarmee wordt het risico van de verstrekking van de extra lening voor de bank kleiner. Daarnaast zorgt het verlaat aflossen van deze lening voor minder druk op de cashflow, waardoor de ondernemer zich kan richten op het ondernemen en vervolgens op het aflossen.

Pilot

Deze extra financieringsoplossing van Qredits voor ondernemers wordt momenteel in een pilot uitgevoerd in samenwerking met de Rabobank en Flynth adviseurs en accountants. Daarbij wordt door Qredits een Achtergestelde lening aangeboden aan ondernemers die bij de Rabobank of Qredits een extra lening willen ontvangen. In die trajecten verzorgt Flynth een aanvullend onderzoek waarin de kwaliteit van de ondernemer en onderneming op een aantal aspecten wordt beoordeeld.

Bij Qredits kan de ondernemer een Achtergestelde lening aanvragen van minimaal €100.000 en maximaal € 250.000. De looptijd is maximaal tien jaar. Vervroegd aflossen kan in bepaalde gevallen en de ondernemer heeft de mogelijkheid voor een aflossingsvrije periode.

Gerelateerde artikelen