PwC: Miljardairs dragen komende jaren ca. €2 biljoen over aan erfgenamen

Die als moderne kapitalisten willen blijven ondernemen, maar tegelijk de maatschappij willen dienen en veel aan liefdadigheid zullen doen.

In de afgelopen twee decennia zijn op ongekende schaal enorme vermogens gecreëerd en verder vergroot – en de komende twee decennia zullen die vermogens overgedragen worden aan een nieuwe generatie, de erfgenamen.

PwC en UBS publiceerden hun Billionaires Report, met de resultaten van hun research naar de vermogenssituatie van 460 miljardairs wereldwijd, die binnen twintig jaar een gezamenlijk vermogen van nu $2,1 biljoen zullen moeten overdragen aan hun erfgenamen ( en de belastingdienst). Dat is ongeveer het BNP van India.

De belangrijkste bevindingen:

  • Zij werden samen in 2015 ca $300 miljard armer
  • Europa kent het grootste aantal miljardais/erfgenamen, namelijk 182, en dat ‘oud geld’ heeft het minst te lijden gehad onder de crisis etc. vergeleken met hun Amerikaanse collega’s (175 families) en het verre Oosten (76).
  • Voor het eerst in 10 jaar was het vermogen van self-made miljardairs in de VS groter dan dat van rijkaards die hun vermogen erfden (USD 4,5 miljard vs USD 4,3 miljard). Piketty in verwarring!
  • Azië kweekt de meeste nieuwe miljardairs, vooral China: in 2015 gemiddeld één per drie dagen!

PwC analyseerde de gegevens van ruim 1400 miljonairs in 14 regio’s over de laatste 20 jaar en weegt de impact van de aanstaande “critical handover” van vermogens. En die zal significant zijn, verwacht PwC. De jonge(re) miljardairs vertonen nu al veel meer filantropische neigingen dan hun ouders, en die trend zal zich voortzetten. Zij zijn over het algemeen veel beter opgeleid en weten veel meer van en over de wereld dan de vorige generatie, en daardoor denken zij ook anders over hun levensdoelen en de keuzes die ze moeten en kunnen maken. Op basis van literatuuronderzoek en interviews concludeert het rapport dat de nieuwe generatie op drie punten afwijkt:  “business first,” “values not valuables,” en “identity through philanthropy.”

Het zijn echte ondernemers, die of al een eigen onderneming hebben opgericht of anderszins carrière gemaakt. Veel van hen zien hun (aanstaande) rijkdom als een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, en zien diezelfde verantwoordelijkheid ook voor hun (familie)onderneming. En ook hun ruimhartige filantropie benaderen ze op een zakelijke wijze: met een visie, een strategisch plan en het strak monitoren van KPI’s.

pwc.com

Gerelateerde artikelen