PwC: bedrijven betalen in totaal 298 miljard aan beslasting

Het geld gaat naar het rijk, sociale fondsen en de Europese Unie.

De totale belastingbijdrage van het Nederlands bedrijfsleven bedroeg vorig jaar 298 miljard euro, heeft PwC berekend. Dit geld komt terecht in de schatkist, de sociale fondsen en bij de Europese Unie. PwC maakt de belastingbijdrage, die tot nu toe onbekend was, de dag voor Verantwoordingsdag bekend.

Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het jaar ervoor. Het kabinet presenteert op de derde woensdag in mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries.

Tijdens het debat over het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer in november 2023 werd gevraagd hoeveel belasting de top 100 bedrijven en de 4000 grootste bedrijven in Nederland afdragen, uitgesplitst naar belastingmiddel. De minister van Financiën gaf destijds aan dat deze inzichten op korte termijn niet beschikbaar waren.

“Met dit rapport geven we inzicht in de tot nu toe onbekende belastingbijdrage van het bedrijfsleven en voegen we feiten en cijfers toe die nodig zijn om het debat over het ondernemingsklimaat te kunnen voeren”, stelt Janet Visbeen, voorzitter van de belastingadviespraktijk en bestuurslid van PwC Nederland.(ANP)

Gerelateerde artikelen