PvdA wil excessen van private equity aanpakken

Als het aan de PvdA ligt mogen ondernemingen in de toekomst niet meer garant staan voor leningen aan private equitybedrijven als op die manier de eigen overname wordt betaald. Dat is een van de maatregelen die de regeringspartij voorstelt om excessen van private equity aan te pakken.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer komt volgende maand met een initiatiefnota om dit te regelen, meldde hij donderdag.

Private equitybedrijven zijn private investeringsmaatschappijen die bedrijven opkopen. Volgens Nijboer kent deze vorm van investeren ‘duistere en verwerpelijke kanten’ die moeten worden aangepakt. Het gaat dan om gevallen waarbij de investeringsbedrijven de opgekochte ondernemingen volhangen met schulden en zichzelf tegelijk flinke winstuitkeringen toekennen.

De belangrijkste maatregelen die in de initiatiefnota van Nijboer zullen worden voorgesteld zijn:
1. De overnameprooi mag niet meer met haar eigen bezittingen garant staan voor het geld dat de private equity investeerder leent van de bank. Ook mag een bedrijf geen geld lenen aan de private equity aandeelhouder als daarmee de facto de eigen overname wordt betaald. Zo wordt voorkomen dat een gezond bedrijf ten onder gaat een te zware financiering door de aandeelhouder.
2. De aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders wordt uitgebreid als onverantwoorde beslissingen worden genomen die alleen zijn bedoeld om de aandeelhouder tevreden te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan superdividenden en aan het lenen van geld om dividenden uit te keren. Ook het inkopen van eigen aandelen na een overname kan hieronder vallen. Geen enkele lange-termijnaandeelhouder met visie op de toekomst zal immers na een overname meteen een dividend laten uitkeren.
3. De fiscale regeling die de aftrekbaarheid van rente op excessieve overnameschulden beperkt moet worden verbeterd. De regeling bevat teveel lekken. Die moeten met wettelijke wijzigingen worden gerepareerd.
4. Beloningsstructuren waarbij bestuurders exponentieel meer gaan verdienen als meer winst uit een bedrijf geperst kan worden, moeten worden aangepakt. Bestuurders zijn bij wet verplicht om zich niet alleen in te spannen voor de aandeelhouder, maar ook voor andere belanghebbenden. Hier dient in de beloningsstructuur rekening mee gehouden te worden. Ook dient bezien te worden of de fiscale regeling voor zogeheten excessieve beloningsbestanddelen nog voldoet. Aan de andere kant moeten bestuurders voldoende materiële tegendruk kunnen uitoefenen tegen de wensen van agressieve aandeelhouders.
5. Versterk de informatiepositie van de OR. De OR moet, al dan niet vertrouwelijk, inzage- en adviesrecht krijgen in koopovereenkomsten bij grote bedrijfsovernames. De inzage geldt ook in de beloningsstructuren binnen de vennootschap en bij uitkeringen aan aandeelhouders en gelieerde partijen.
6. De bescherming van schuldeisers moet worden versterkt tegen het kaalplukken van bedrijven.

(ANP/PvdA)

Gerelateerde artikelen