Presentiegeld stembureaulid geen onbelaste vrijwilligersvergoeding

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat een lid van een stembureau dat voor zijn werkzaamheden op de verkiezingsdag een vergoeding ontving van € 150, hierover inkomstenbelasting moet betalen. Volgens het hof was deze vergoeding geen onbelaste vrijwilligersvergoeding.

In 2011 heeft belanghebbende werkzaamheden verricht als lid van een stembureau, in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hij heeft voor het op één dag verrichten van werkzaamheden als stembureaulid en het bijwonen van een instructiebijeenkomst een vergoeding van € 150 ontvangen. Hof Amsterdam oordeelt dat deze vergoeding geen onbelaste vrijwilligersvergoeding is. Het Hof is van oordeel dat een vergoeding van € 150 zozeer afwijkt van hetgeen als een forfaitaire kostenvergoeding en een kleine vergoeding voor de inzet is te beschouwen, dat deze niet als een onbelaste vrijwilligerswerkvergoeding kan worden beschouwd.

• ECLI:NL:GHAMS:2015:1479

Gerelateerde artikelen