Personeelsfeest toch weer zwaarder belast

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen gaf de fiscus begin februari in een webinar over de werkkostenregeling (WKR) aan dat bij een personeelsfeest dat in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, de gerichte vrijstelling voor reis- en tijdelijke verblijfskosten van kracht is. Zo zou een personeelsfeestje voor een belangrijk deel onbelast zijn voor uw werknemers. In fiscaal Nederland werd deze voordelige interpretatie van de WKR met blijde verrassing ontvangen. Inmiddels – u voelt hem aankomen – is de fiscus echter weer op haar standpunt teruggekomen.

De fiscus kijkt voor het beoordelen van de externe activiteit naar de invulling van het programma. Van belang is of dat zakelijk is of consumptief. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt dan een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken.

Geeft u aan het einde van de dag een feest, dan is dat echter een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Omdat het zakelijke karakter ontbreekt, moet u de kosten tot het loon van de werknemer rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties.

Drs. Jeroen de Vos RB, Van Oppen & Partners accountants en belastingadviseurs BV (www.vanoppenenpartners.nl)

Gerelateerde artikelen