‘Pensioenfondsen staan er weer slechter voor’

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juli gedaald naar 102 procent.

Na de daling in de eerste helft van het jaar is de rente in juli verder teruggelopen. De aandelenbeurzen noteerden positieve resultaten. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep terug naar 106 procent.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde eind juli naar 106 procent. Deze dekkingsgraad is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3 procent, maar een aantal fondsen zit onder die grens. 

De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden nog verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan. Sterker nog, met de flinke keldering in mei, de uitblijvende stijging in juni en verdere daling in juli worden kortingen een steeds meer realistisch scenario. 

Vermogen pensioenfondsen gestegen
Het vermogen van pensioenfondsen is in juli gestegen. Gesteund door uitlatingen van de ECB daalde de rente en reageerden de financiële markten enthousiast op de toekomstige verruiming van het monetair beleid en de mogelijke herinvoering van het kwantitatieve verruimingsbeleid. 

Daarnaast kondigde de Federal Reserve (Fed) voor het eerst in tien jaar een verlaging van de rente aan van 25 basispunten, naar een bandbreedte tussen de 2,0 en 2,25 procent. Alle risicovolle beleggingen stegen deze maand in waarde. De aandelenindex van ontwikkelde markten steeg met 2,8 procent en die van opkomende markten met 1,0 procent. Credits en high yield lieten positieve resultaten zien van respectievelijk 1,4 en 0,6 procent vanwege het dalend kredietrisico en de dalende rente. Daardoor nam de waarde op langlopende staatsobligaties ook flink toe. De totale vastrentende portefeuille steeg met ruim 3 procent. Per saldo steeg de portefeuille met ongeveer 3 procent in waarde.

Kortingen niet van de baan
Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn, ondanks het pensioenakkoord, nog niet van de baan. Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100 procent hebben, moeten de pensioenen korten om op 100 procent dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden. “Kortom: de komende vijf maanden bepalen voor diverse pensioenfondsen of en hoeveel ze moeten gaan korten”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. 

De andere kant van de medaille: indexatie
Dankzij het pensioenakkoord wordt indexatie sneller mogelijk. Fondsen mogen al met een dekkingsgraad van boven de 100 procent gaan indexeren. Het gemiddelde pensioenfonds zou met de huidige dekkingsgraad daarvoor twee procentpunt ruimte hebben. Volgens Driessen is het nog maar de vraag of bestuurders van pensioenfondsen überhaupt besluiten om te gaan indexeren, ook al zou er nu enige ruimte zijn. Driessen: “In het pensioenakkoord staat namelijk dat de huidige buffers een financieringsbron zijn voor de transitie naar een nieuw stelsel. Dus de langverwachte indexatie kan nog op zich laten wachten als de buffers eerst op een andere manier ingezet moeten worden”.

Gerelateerde artikelen