PCAOB werkt aan nieuwe regelgeving voor de audit van schattingen

De staf van de PCAOB gaat in overleg met de Standing Advisory Group om te praten over de rol en verantwoordelijkheid van de controlerend accountant met betrekking tot aannames en geschatte waarden.
De Public Company Accounting Oversight Board overweegt nut en noodzaak van een integrale nieuwe standaard  voor de audit van schattingen in financiële rapportages.
 
De meest recente agenda van het bestuur van de PCAOB geeft aan dat men van plan is om de verantwoordelijkheden van de auditor terzake in juni aanstaande te bespreken met de Standing Advisory Group. Dat overleg zou kunnen resulteren in een voorstel voor de nieuwe standaard tegen het eind van dit jaar.
 
Zoals onlangs hier nog uitgebreid bediscussieerd werd, bestaat er verschil van mening over de ‘waarde’ van schattingen, die de effecten van eerdere transacties of gebeurtenissen of de huidige waarde van een actief of liability ‘meten’. De auditor moet in elk geval een oordeel geven over de redelijkheid van dergeijke schattingen, onder verantwoordelijkheid van het management gepresenteerd als ‘waarde’.
Vaak betreft het subjectieve of in elk geval bijzonder complexe schattingen.
 
Meer details over de plannen en de achterliggende motiveringen vindt u op ww2.cfo.com/.
Gerelateerde artikelen