PCAOB: handreiking naar Audit Commissies

De Public Company Accounting Oversight Board heeft een document gepubliceerd, gericht aan audit commissies, in het kader van de Audit Committee Dialogue.
De PCAOB stelt dat dit een eerste van een reeks handreikingen naar die commissies is, om deze te laten delen in inzichten die de PCAOB verzamelt op basis van hun toezicht op de jaarrekeningcontroles door accountants. Deze bieden waarschijnlijk nuttige informatie, ook voor leden van audit commissies die toezien op het werk van auditors.
 
De Audit Committee Dialogue wil de aandacht vestigen op de belangrijkste zorgpunten van de PCAOB in hun monitoring van de kwaliteit van de grote accountantskantoren, inclusief de risico’s voor de (kwaliteit van) de audits die daaruit naar voren komen. De Dialogue reikt commissies ook voorbeeldvragen aan, die zij kunnen stellen aan hun auditor. 
“Ons doel is audit commissies op de hoogte te houden van relevante audit-gerelateerde risico’s en uitdagingen," aldus de voorzitter van de PCAOB, James Doty. 
 
“Audit commissies spelen namelijk een cruciale rol in het beschermen van de belangen van de aandeelhouder bij accurate en transparante financiële verslaggeving.” En daarom wil de PCAOB die sommissies graag helpen met relevante informatie over de audit als zodanig, de inspectierapporten van de PCAOB en sterke en zwakke punten van de dienstverleners. 
Overigens wil de PCAOB geenszins ook de audit commissies tot object van hun toezicht maken, stelt Doty de stakeholders gerust. 
 
Meer over de Dialogue en de agenda van de PCAOB via www.accountingtoday.com/
Gerelateerde artikelen