Pas op voor narcisten – die nemen vaker toevlucht tot twijfelachtige accountingpraktijken

Christian Grey (u weet wel, van fifty shades) is het prototype van een narcistische CEO. Een forensische audit van de boekhouding van Grey House lijkt geen gek idee.
Om de top in het zakenleven te bereiken heb je enig zelfvertrouwen en ambitie nodig – maar sommige CEO’s gaan daarbij te ver en vertonen alle eigenschappen van een narcistische persoonlijkheid. 
 
Uit een onderzoek van J. Scott Judd van de University of Illinois at Chicago, Kari Joseph Olsen van Utah State University en James M. Stekelberg van de University of Arizona blijkt een duidelijk verband tussen het narcisme van de CEO en allerlei indicatoren die wijzen op kwalijke boekhoudpraktijken. Hoe narcistischer de leiding, des te meer geld is een onderneming kwijt aan audits en des te meer vraagtekens zijn er te zetten bij de juistheid en correctheid van hun boekhouding. 
 
De mate van narcisme van een CEO meten is geen sinecure, daarom gebruikten de onderzoekers afgeleide variabelen, zoals het verschil qua beloning tussen de hoogste functionaris en de op één na hoogste, of hoe prominent de CEO wordt afgebeeld in het jaarverslag. Dergelijke variabelen worden geacht een aanwijzing te geven voor de egocentriciteit, ambities, ijdelheid en hebzucht van de CEO. 
Met een regressieanalyse onderzochten de auteurs 972 CEO’s van 793 bedrijven vanaf 1991 om te bepalen of er inderdaad een verband bestond tussen het narcisme van die CEO’s en de kwaliteit van de boekhouding. 
En inderdaad vonden zij dergelijke verbanden, vooral met het gebruik van trucs om de resultaten op te krikken en met forse vooruit betaalde bonussen, vaak gezien als indicatie dat er met de winstcijfers gegoocheld wordt. Ook was er bij dergelijke CEO’s vaker sprake van achteraf aangepaste cijfers en opvallend hoge fee’s voor de controlerend accountant.
Judd, Olsen en Stekelberg merken op dat hun onderzoek zich beperkt tot het vaststellen van historische relaties tussen narcisme en een slordige boekhouding. Zij willen geenszins beweren dat alle narcistische CEO’s zich daaraan schuldig zouden maken.
 
Gerelateerde artikelen