Overzicht van moties en amendementen pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij duidelijk maakt welke amendementen en moties, die zijn ingediend op de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2017, hij ontraadt of waarvan hij het oordeel aan de Kamer laat.

De amendementen die zijn ingediend op het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing laat de staatssecretaris buiten beschouwing in verband met het aanhouden van de behandeling van het wetsvoorstel.

Verder stuurde Wiebes de quickscans waarmee de Belastingdienst de amendementen beoordeelt op uitvoeringsaspecten naar de Kamer.

Gerelateerde artikelen