Overzicht belastingtarieven voor 2019

Het Ministerie van Financiën heeft een zogenaamde Beleidsinformatiekaart gepubliceerd. Op de kaart staan alle belastingtarieven en de ontwikkeling van de tarieven vermeld.

De kaart is hier te downloaden. 
 

Gerelateerde artikelen