Oververhitting arbeidsmarkt fiscalisten dreigt

De arbeidsmarkt voor fiscalisten vertoont tekenen van oververhitting. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit. Organisaties moeten steeds meer moeite doen om aan fiscalisten te komen. Vooral fiscalisten met ervaring zijn lastig te vinden, wat onder meer te wijten is aan de lage arbeidsmobiliteit. De werkdruk is toegenomen en zal waarschijnlijk verder stijgen, mede gezien de verwachte verdere toename van de schaarste aan geschikte mensen.

73% van de organisaties in het fiscale werkveld heeft het afgelopen half jaar medewerkers aangenomen. 77% van de respondenten geeft aan dat het om starters gaat, 60% zegt dat (ook) fiscalisten met ervaring zijn aangetrokken. Het blijkt vooral steeds lastiger te worden om voldoende fiscalisten met ervaring te vinden.

Lage arbeidsmobiliteit zet markt onder druk

Dit jaar is 21% van de fiscalisten op zoek naar ander werk. Dat is weliswaar het hoogste percentage sinds het eerste onderzoek Werken in de Fiscaliteit in 2012 werd gehouden, maar het is laag vergeleken met andere beroepsgroepen. Daarbij komt dat lang niet alle fiscalisten die een andere baan zoeken de daad bij het woord voegen: 46% van de fiscalisten die op zoek zijn naar een job bij een andere werkgever hebben het afgelopen jaar actief gesolliciteerd.

Organisaties richten werving en selectie nog meer op studenten

Gezien de lage arbeidsmobiliteit van de fiscalist en de toenemende vraag naar mensen, richten meer organisaties de pijlen op de student fiscaal. Daarbij worden instrumenten als evenementen, referral recruitment en tentamentrainingen steeds intensiever ingezet. Daarnaast worden, mede met het oog op de voortgaande digitalisering en robotisering van het fiscale vak, ook mensen geworven met een zogenoemd ‘STEM-profiel’; science, technology, engineering, mathematics .

Hoge werkdruk

89% van de fiscalisten heeft de mogelijkheid de werktijden flexibel in te delen. Ondanks de verworvenheden van Het Nieuwe Werken, meer vrijheid en een grotere flexibiliteit, vindt 46% van de respondenten dat de werkdruk hoog is. Een op de acht fiscalisten vindt dat de balans tussen werk en privé is verstoord.

Verder oplopende spanning arbeidsmarkt middellange termijn

Fiscalisten verwachten een verder aantrekkende arbeidsmarkt met meer vacatures. De reeds bestaande spanning op de arbeidsmarkt zal binnen nu en vijf jaar toenemen. 66% van de respondenten verwacht dat er een tekort zal zijn aan mensen die een zelfde functie hebben als zijzelf (61% in 2016).

Publieke sector blijft voor fiscalisten populairste werkgever, student wil vooral in de private sector werken

Sinds het onderzoek Werken in de Fiscaliteit voor de eerste keer werd gehouden is de Belastingdienst voor fiscalisten steevast de populairste werkgever. Ook opvallend is dat de rechterlijke macht en het wetenschappelijk onderwijs in alle onderzoeken vanaf 2012 steevast in de top vijf zijn te vinden. BDO is het enige fiscale advieskantoor dat in al die jaren in de top vijf is te vinden. Van de Big Four-kantoren zitten er in de periode 2012-2017 één of een paar onderin de top vijf, dan wel net daaronder.

Worden studenten fiscaal van wo en hbo gevraagd waar zij zouden willen werken, dan geeft 69% aan bij een belastingadvieskantoor en 12% bij een advocatenkantoor.

Minder positief over inzetbaarheid met oog op langer doorwerken

Uit het onderzoek Werken in de fiscaliteit 2017 blijkt dat steeds minder fiscalisten positief zijn over de eigen inzetbaarheid met het oog op langer doorwerken. Een van de manieren om langer doorwerken makkelijker te maken, is demotie, een functie aanvaarden met minder verantwoordelijkheid en een dito lager salaris. 33% van de fiscalisten ziet dat wel zitten, een lichte toename vergeleken met 2016. Voor 32% is demotie geen optie en 35% weet het niet.

Berenschot voerde samen met Sdu voor de zesde maal op rij het representatieve onafhankelijke online arbeidsmarktonderzoek Werken in de Fiscaliteit uit onder fiscalisten in de private en de publieke sector. De resultaten geven een beeld van actuele ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe fiscalisten zich op de arbeidsmarkt oriënteren. Sinds 2016 worden ook studenten fiscaal van wo en hbo bevraagd over hun kansen op de arbeidsmarkt en voorkeurswerkgever. De resultaten van het onderzoek Werken in de Fiscaliteit staan afgedrukt in het tijdschrift met dezelfde naam.

De special met het onderzoek kunt u inzien: Werken in de fiscaliteit 2017/2018

Gerelateerde artikelen