Overleg met Brussel over zeehavenvrijstelling in Vpb-plicht loopt nog

Het kabinet is nog steeds in gesprek met de Europese Commissie over de grote bezwaren die Brussel heeft tegen de tijdelijke vrijstelling voor zeehavenbeheerders die het kabinet heeft opgenomen in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Dit zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in antwoord op Kamervragen van de PvdA over het bericht ‘Havens verliezen hun belastingvrijstelling’.

Wiebes laat weten dat het kabinet niet wenst vooruit te lopen op de uitkomst van dit gesprek om te voorkomen dat het gesprek daardoor beïnvloed zou raken. Ook acht de staatssecretaris het prematuur om vooruit te lopen op de haalbaarheid van eventuele alternatieven, mocht de zeehavenvrijstelling in de vennootschapsbelasting moeten worden geschrapt.

Het kabinet is met de Europese Commissie in gesprek gegaan over de fiscale behandeling van zeehavens om te voorkomen dat de Europese Commissie Nederland dwingt vanaf 1 januari 2016 de “steun” aan de zeehavens in de vorm van de tijdelijke vrijstelling terug te vorderen.

• Beantwoording Kamervragen zeehavens

Gerelateerde artikelen