‘Overheid moet werkgevers mogelijk 300 miljoen terugbetalen’

Als de Hoge Raad het advies overneemt van de advocaat-generaal dat de crisisheffing in strijd met het internationale eigendomsrecht is ingevoerd, dan zou dat betekenen dat de staat mogelijk honderden miljoenen moet terugbetalen aan werkgevers die deze belasting hebben betaald. Adviezen van de advocaat-generaal worden meestal overgenomen.

De crisisheffing was bedoeld om werkgevers met werknemers met een hoog loon eenmalig te laten meebetalen aan het verkleinen van het begrotingstekort. Het ging om een extra heffing van 16 procent over lonen boven de 150.000 euro. De maatregel leverde de staatskas 628 miljoen euro op. De maatregel werd op 25 mei 2012 aangekondigd. Volgens de advocaat-generaal mag over lonen die vóór die datum al boven de 150.000 euro uitkwamen, geen crisisheffing worden geheven. Over lonen die na 25 mei 2012 de 150.000 euro overschreden, mag dat wel.

Het cassatieberoep bij de Hoge Raad is ingesteld door belastingadvieskantoor Deloitte namens een grote onderneming, nadat eerder de rechtbank en het gerechtshof in het voordeel van de Staat hadden beslist. Peter Kavelaars, taxpartner van Deloitte, schat dat de staat mogelijk zo’n 300 miljoen euro moet terugbetalen aan werkgevers als het advies door de Hoge Raad onverkort wordt overgenomen.

(ANP)

Gerelateerde artikelen