‘Overheid moet stoppen met opeenstapelen accountancyregels’

Aedes is het voor een groot deel eens met de aanbevelingen die de NBA vandaag doet in de publieke managementletter ‘Sociale huur, professioneel bestuur’. De vereniging van woningcorporaties is van mening dat de overheid moet stoppen met het opeenstapelen van accountancyregels. Die opeenstapeling maakt de controle van corporaties tijdrovend en duur.

‘Kosten verdrievoudigd’

“De boekhoudkosten van corporaties zijn sinds de invoering van de nieuwe Woningwet verdrievoudigd”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf in reactie op de aanbevelingen. “Door opeenstapeling van regels gaat een maand aan huurinkomsten naar boekhouden. Allemaal geld dat besteed kan worden aan volkshuisvesting.”

Opeenstapeling van regels

Aedes: “In de zogeheten Publieke Management Letter hekelen de accountants de opeenstapeling van regels, waarmee de corporaties sinds de nieuwe Woningwet te maken hebben. Aedes weet dat haar leden dit dagelijks ervaren. Corporaties maken ieder jaar een jaarverslag, daar staat al veel informatie in. Nu moeten corporaties zich ook nog houden aan een zeer gedetailleerd en ingewikkeld accountantsprotocol, met voorwaarden die bovenop andere eisen komen. En moeten ze erg veel detailgegevens aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).”

Eenduidig sturingsmodel

“De oplossing voor deze problemen begint bij een goed en eenduidig ‘sturingsmodel’, vindt de NBA: welke data hebben corporaties nodig om hun organisatie te sturen? Aedes en haar leden zijn bezig zo’n sturingsmodel te ontwikkelen. Dat model zou de basis kunnen zijn voor de set aan gegevens die de  Aw en het WSW bij corporaties opvragen. Ook aan die set wordt nu gewerkt: Aedes werkt samen met het ministerie van BZK, de Aw, het WSW, en CorpoNet aan een efficiënt model voor de aanlevering van gegevens.,” aldus Aedes

OOB-status

De NBA vindt verder dat kleinere corporaties niet de status van zogeheten Organisatie van Openbaar Belang (OOB) moeten krijgen. Ook daar is Aedes het mee eens: “Voor een organisatie met OOB-status gelden strengere accountantsregels, wat nog meer administratie betekent. De overheid is van plan corporaties met meer dan 2.500 woningen deze status te geven. Aedes pleit ervoor deze grens te verhogen naar 10.000.”

Lees ook:

 

(Aedes)

Gerelateerde artikelen