‘Overheid moet ondernemers blijven ondersteunen bij financiering’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat het midden- en kleinbedrijf weer een grotere kans van slagen heeft om geld te lenen, maar de ondernemersorganisaties wijzen er wel op dat de overheid bedrijven hierbij moet blijven ondersteunen, en moet stimuleren dat er nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering komen.

Dat het mkb weer makkelijker aan financiering komt, blijkt uit de financieringsmonitor die minister Kamp van Economische Zaken heeft gepubliceerd.

Garantieregeling handhaven
 
‘Het lijkt beter te gaan met de kredietverlening, maar het mkb heeft een aantal slechte jaren achter de rug en heeft ingeteerd op het vermogen’, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘De situatie is nog lang niet genormaliseerd. Daarom moet de overheid de kredietverlening blijven ondersteunen met de BMKB-garantieregeling.’

Meer loketten nodig

Daarnaast moeten nieuwe aanbieders van financiering, zoals kredietunies, crowdfunding en mkb-fondsen, de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Er moeten naast de banken meer loketten komen waar bedrijven terechtkunnen voor financiering. Met de digitale financieringswijzer (www.ondernemerskredietdesk.nl) van de ondernemersorganisaties worden ondernemers wegwijs gemaakt in het snel veranderde financieringsaanbod.

Volledige bedrag

Uit de financieringsmonitor blijkt dat 74 procent van de aanvragen resulteert in een lening van het volledige bedrag. Vorig jaar was dat nog 54 procent. Grote bedrijven krijgen nog steeds makkelijker een lening dan kleine bedrijven.

Gerelateerde artikelen