Overgangsregeling voor nieuwe EU Customs Code

Op 17 december besloot de Europese Commissie over een overgangsregeling voor transporteurs en douane-autoriteiten, in afwachting van een nieuw volledig digitaal douanesysteem voor de Europese Unie.
Deze overgangsregeling zal slechts voor beperkte tijd van kracht blijven en moet ervoor zorgen dat ondernemingen op tijd klaar zijn voor de nieuwe Union Customs Code (UCC)
 
De overgangsregeling ondersteunt een soepele transitie van het oude naar het nieuwe systeem, waarvoor nu een compleet nieuwe ICT-infrastructuur gebouwd wordt. Men verwacht dat dit systeem eind 2020 volledig operationeel zal zijn.
 
Over de UCC werd in 2013 overeenstemming bereikt; de daarin gestelde regels zullen vanaf 1 mei 2016 van kracht zijn. 
 
Gerelateerde artikelen